Användare: 1052      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 34,4 29,8 37,6
Ute T2 -0,9 -3,3 0,9
Rum T4 20,7 20,4 22,3
Luftintag T12 0,6 -2,9 5,1