Användare: 1052      Puls     Rapport     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 32,2 28,5 36,2
Ute T2 1,8 1,4 2,6
Rum T4 21,9 21,2 22,8
Luftintag T12 2 1,4 2,6